Jsme hrdými členy platformy HYTEP

Jsme aktivním členem České vodíkové technologické platformy (HYTEP).

Cílem platformy je rozvoj vodíkového hospodářství v České republice, kterému se dlouhodobě věnujeme.

HYTEP podporuje vzájemnou informovanost subjektů působících v oblasti vodíkových technologií a podniká aktivity, prostřednictvím kterých rozvíjí potenciál vodíkových aplikací v ČR v návaznosti na klimatické ambice Evropské unie a jejich členských států.