Studie proveditelnosti na projekt H2 Triangle

Projekt:

Asistenční voucher – Studie proveditelnosti na projekt H2 Triangle

Řešitel: FOR H2ENERGY s.r.o.

Termín realizace: 01. 06. 2021 – 31. 01. 2022

Dotační titul: Asistenční vouchery Ústeckého kraje – Aktualizace č. 1, „Podpora a rozvoj inovačního prostředí v Ústeckém kraji II” reg. č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_055/0014194

Cílem projektu je zpracování studie proveditelnosti na strategický projekt H2 Triangle. Strategický projekt H2 Triangle zahrnuje aktivity, jako výstavba lokálního vodíkového hospodářství, rozvoj vědecko-výzkumné činnosti v oblasti vodíku a vybudování výrobních a montážních hal, které poskytnou zázemí pro dodavatele vodíkových technologií. Výstavba bude realizována v areálu Strategické průmyslové zóny Triangle u Žatce.

Uvnitř průmyslové zóny Triangle bude instalována fotovoltaická elektrárna, elektrolytická jednotka pro výrobu zeleného vodíku, kompresory pro jeho stlačení na požadovaný tlak a zásobníky pro jeho skladování a distribuci.

Pro výrobu bezemisního vodíku bude využita obnovitelná elektřina vyrobená pomocí solárních panelů. Součástí vodíkového hospodářství bude rovněž palivový článek, který poslouží k přeměně vodíku zpět na zelenou elektřinu upotřebitelnou v rámci areálu i mimo něj. V areálu bude postavena vodíková plnicí stanice.

Projekt počítá i s výstavbou vědecko-výzkumného centra a výrobních a montážních hal, ve kterých se mimo jiné budou vyrábět potřebné komponenty pro elektrolyzéry, kompresory, nízkotlaké i vysokotlaké zásobníky na vodík, vodíkové plnicí stanice a palivové články.

Zpracování Studie proveditelnosti na projekt H2 Triangle iniciuje jeden z prvních kroků směřujících k rozvoji robustního vodíkového hospodářství v Ústeckém kraji. Účelem celého projektu je přispět ke snižování negativních dopadů klimatických změn a energetické transformace na místní ekonomiku a zaměstnanost.

Příprava strategického projektu je podpořena prostřednictvím Dotačního programu Asistenční vouchery Ústeckého kraje, projekt Podpora a rozvoj inovačního prostředí v Ústeckém kraji II , reg. č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_055/0014194.