Projekty

a reference

SMĚŘUJEME K VYTYČENÝM CÍLŮM

Zaměřujeme se na zavádění, integraci a provoz vodíkových technologií v energetice, mobilitě, průmyslu a budovách. Cílíme na výrobu zeleného vodíku v Ústeckém kraji, výstavbu malých vodíkových plnicích stanic a lokálního vodíkového hospodářství i na podporu vývoje a výzkumu vodíkových technologií.

Výroba vodíku

Cílíme na výrobu zeleného vodíku pomocí elektrolýzy vody. Pro výrobu zeleného vodíku z obnovitelných zdrojů energie se s ohledem na technické parametry a vysokou účinnost v současnosti nejvíce hodí PEM elektrolyzéry, které plánujeme využít. Participujeme na řadě projektů výroby zeleného vodíku, podílíme se na výstavbě vodíkových hospodářství „hydrogen HUBS“.

více

Vodíkový Strategický projekt H2 Triangle

Jsme nositelem Strategického projektu H2 Triangle, který zahrnuje výstavbu lokálního vodíkového hospodářství, rozvoj vědecko-výzkumné činnosti v oblasti vodíku a vybudování výrobních a montážních hal, které poskytnou zázemí pro dodavatele vodíkových technologií. Výstavba bude realizována v areálu Strategické průmyslové zóny Triangle u Žatce.

více