O vodíku

V Ústeckém kraji

Proč vodík v Ústeckém kraji?

KRÁTCE A VÝSTIŽNĚ

SEZNAMTE SE S POTENCIÁLEM ÚSTECKÉHO KRAJE

Ústecký kraj tvoří energetické a chemické srdce České republiky. Místní podnikatelské subjekty mají letité zkušenosti a know-how z oblasti chemie a energetiky, Ústecký kraj jako tradiční uhelný region stojí před transformací i množstvím výzev a současně po revitalizaci krajiny disponuje jedinečnými podmínkami pro rozvoj uceleného řetězce vodíkového hospodářství v České republice.

Ústecký kraj se stal prvním (a zatím stále jediným) českým regionem na mapě evropských vodíkových údolí „Hydrogen Valleys“ a jako první kraj v České republice si nechal zpracovat vlastní regionální vodíkovou strategii. Klíčový dokument „Vodíková strategie Ústeckého kraje“ stanovuje konkrétní cíle pro naplnění potenciálu, který kraj v souvislosti s rozvojem vodíkové ekonomiky má. V kontextu stávajících environmentálních a geopolitických okolností se jedná o jeden z nejzásadnějších regionálních strategických dokumentů. 

 

POZNEJTE NÁS...

Výroba zeleného vodíku v Ústeckém kraji

Ve FOR H2ENERGY s.r.o. cílíme na bezemisní výrobu vodíku pomocí elektrolýzy vody. Pro výrobu zeleného vodíku z obnovitelných zdrojů energie se s ohledem na technické parametry a vysokou účinnost v současnosti nejvíce hodí PEM elektrolyzéry. Výhody elektrolýzy typu PEM spočívají zejména ve vysoké účinnosti, nízkých provozních teplotách a schopnosti dynamicky reagovat na měnící se úroveň proudu. V porovnání s alkalickou elektrolýzou vody se tedy jedná o nejlepší cestu k ukládání energie z obnovitelných zdrojů.

 

Výstavba malých vodíkových plnicích stanic v Ústeckém kraji s napojením na Prahu

Zaměřujeme se na rozvoj meziregionální vodíkové ekonomiky a infrastruktury, dodávky stabilní zelené energie v Ústeckém kraji i mimo něj a dekarbonizaci místní energetiky, mobility, průmyslu a budov. Díky strategické poloze Ústeckého kraje navazujeme i mezinárodní spolupráce (Sasko). Budeme budovat malé vodíkové plnicí stanice, mobilní i stacionární, v Ústeckém kraji i mimo něj.

 

Podpora VaV v oblasti vodíkových technologií

V areálu Strategické průmyslové zóny Triangle u Žatce vybudujeme vědecko-výzkumné centrum. Cílíme na aktivní podporu a rozvoj vědy a výzkumu i vzdělávacích projektů v oblasti inovativních vodíkových technologií v České republice.