Vodíkový Strategický projekt H2 Triangle

Jsme nositelem Strategického projektu H2 Triangle, který zahrnuje výstavbu lokálního vodíkového hospodářství, rozvoj vědecko-výzkumné činnosti v oblasti vodíku a vybudování výrobních a montážních hal, které poskytnou zázemí pro dodavatele vodíkových technologií. Výstavba bude realizována v areálu Strategické průmyslové zóny Triangle u Žatce.

Zpracovatel: FOR H2ENERGY s.r.o.
Termín realizace: 2022–2025

 

KOMPLEXNÍ VODÍKOVÝ PROJEKT H2 TRIANGLE ZAHRNUJE

 • Výstavbu lokálního vodíkového hospodářství
 • VaV aktivity
 • Výrobní a montážní haly pro výrobce vodíkových technologií  

 

SPECIFIKACE PARAMETRŮ PROJEKTU H2 TRIANGLE

 • Výkon FVE – 4 MWp
 • Výkon elektrolyzéru – 4 MW (630 t vodíku za rok)
 • Výstavba plnicí stanice – stojany 350 bar (pro nákladní vozidla a autobusy) a 700 bar (pro osobní automobily)
 • Příkon palivového článku – cca. 75 kW 

Za podpory Ústeckého kraje jsme zpracovali rozsáhlou Studii proveditelnosti na projekt H2 Triangle a připravujeme se na realizaci projektu, v tuto chvíli již máme podepsanou Rezervační smlouvu na nákup pozemku. 

 

ČASOVÝ HARMONOGRAM DALŠÍCH KROKŮ

 • 01/2023 – 12/2023
  • Územní řízení a stavební povolení
 • 01/2024 – 12/2025
  • Výstavba lokálního vodíkového hospodářství, VaV centra a plnicí stanice
  • Výstavba aplikační haly a instalace FVE na střechách
  • Instalace FVE na zbylých pozemcích
 • 01/2026 – 05/2026
  • Zkušební provoz

 

PROJEKT ZASTŘEŠUJE CELÝ HODNOTOVÝ ŘETĚZEC ZELENÉHO VODÍKU

VaV  |  Výrobní a montážní haly  |  Fotovoltaická elektrárna  |  Elektrolytická výroba zeleného vodíku |  Komprese | Skladování | Plnicí stanice | Palivový článek

Uvnitř průmyslové zóny Triangle bude instalována fotovoltaická elektrárna, elektrolytická jednotka pro výrobu zeleného vodíku, kompresory pro jeho stlačení na požadovaný tlak a zásobníky pro jeho skladování a distribuci.

Pro výrobu zeleného vodíku bude využita obnovitelná elektřina vyrobená pomocí solárních panelů. Součástí vodíkového hospodářství bude rovněž palivový článek, který poslouží k přeměně vodíku zpět na zelenou elektřinu upotřebitelnou v rámci areálu i mimo něj. V areálu bude postavena vodíková plnicí stanice.

Projekt počítá i s výstavbou vědecko-výzkumného centra a výrobních a montážních hal, ve kterých se mimo jiné budou vyrábět potřebné komponenty pro elektrolyzéry, kompresory, nízkotlaké i vysokotlaké zásobníky na vodík, vodíkové plnicí stanice a palivové články.

 

PARTNEŘI PROJEKTU

 • Ústecký kraj
  • Pozemek, služby SPZ Triangle
 • UJEP
  • Věda a výzkum
 • Fond HYDROGEN2
  • Financování
 • CHEMINVEST s.r.o.
  • Inženýring, věda a výzkum
 • Společnosti v zóně Triangle
  • Odbyt vodíku a zelené energie

Ke stažení