Ohlédnutí za konferencí „H2 fórum 2022 – příležitost pro transformaci“

Zúčastnili jsme se dvoudenní mezinárodní konference „H2 fórum 2022 – příležitost pro transformaci“, která byla zaměřena na potenciál vodíku pro transformaci uhelných regionů.

Na konferenci proběhla diskuze s řadou tuzemských i zahraničních odborníků z oblasti rozvoje vodíkového hospodářství. Vodík považujeme za jednu z významných transformačních příležitostí pro uhelné regiony a současně za jednu z cest, jak posílit energetickou a surovinovou bezpečnost celé Evropy. Naléhavost tohoto tématu v souvislosti s invazí Ruska na Ukrajinu pochopitelně vzrostla.

Konference se zúčastnili zástupci Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje. Z konference vzešly mimo jiné podněty pro urychlení jednání a odstranění možných bariér v rozvoji vodíkové ekonomiky:

  • Uznání elektřiny nakoupené z obnovitelných zdrojů na bázi PPA kontraktů jako možný zdroj pro výrobu zeleného vodíku
  • Schválení takové kategorizace vodíku, která akceptuje kombinaci zdrojů k výrobě zeleného (bezemisního) vodíku (vč. uznání výroby obnovitelného vodíku z biomasy)
  • Doplnění vodíku jako energetického plynu do Energetického zákona (bez této novely nelze realizovat vodíkové projekty)
  • Podpora výstavby OZE
  • Podpora a zjednodušení schvalovacích procesů i legislativy spjaté s výstavbou elektrolyzérů a infrastrukturálních projektů
  • Navázání nadnárodní spolupráce při rozvoji vodíkové potrubní infrastruktury (např. s Německem)

V souvislosti s válkou na Ukrajině, energetickou krizí, inflací a závazky Green Dealu potřebujeme jednat rychle. 

Tiskovou zprávu Ústeckého kraje sdílíme ZDE