Podepsali jsme rezervační smlouvu na nákup pozemku pro H2 Triangle

13. 7. 2022 hejtman Jan Schiller a jednatel společnosti Tomáš Krenc podepsali smlouvu na krajském úřadě

Ve středu 13. 7. 2022 jsme s Ústeckým krajem slavnostně uzavřeli rezervační smlouvu na nákup pozemku (11,98 ha) ve Strategické průmyslové zóně Triangle. Naše investiční společnost tu bude realizovat komplexní vodíkový projekt H2 Triangle.

Smlouva byla podepsána v době, kdy probíhá intenzivní předprojektová příprava. Ta mimo jiné zahrnuje zpracování rozsáhlé studie proveditelnosti a podpůrných analýz.

„Směřujeme k rozvoji robustního vodíkového hospodářství v Ústeckém kraji. Jedná se o unikátní projekt. Zelený vodík bude vyroben pomocí elektřiny ze solárních panelů a následně využit pro účely bezemisní mobility, energetiky a pro vědecko-výzkumné a vývojářské aktivity,“ uvedl Ing. Tomáš Krenc, jednatel společnosti.

Tiskovou zprávu Ústeckého kraje sdílíme ZDE